សាច់រឿងដែលជោគជ័យ | ហ្វឹស ហ្វាយនែន
 • ខ្មែរ
 • EN
 • Shape

  សាច់រឿងដែលជោគជ័យ

  សាច់រឿងជោគជ័យរបស់អតិថិជន បានឆ្លុះបញ្ចាំងពី
  ផលប៉ះពាល់វិជ្ជមានដែលយើងខ្ញុំបានផ្តល់ទៅដល់សង្គម

  សាច់រឿងជោគជ័យ

  អ្នកស្រី អ៊ី គឹមចេង

  អ្នកស្រី អ៊ី គឹមចេង និងលោក ប៊ុនធឿន ជាស្វាមីបានបើកហាងកាត់ដេរសំលៀកបំពាក់ច្រើនជាង ១០ ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម។ អាជីវកម្មរបស់ពួកគាត់បានរីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅ...

  ស្វែងរកបន្ថែម

  លោក ប៉ិច ជី និង អ្នកស្រី អឿន យឿន

  លោក ប៉ិច ជី ជាអតីតទាហានក្នុងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទ។ ក្នុងពេលប្រយុទ្ធជាមួយកងកម្លាំងខ្មែរក្រហមដែលនៅសេសសល់ ក្នុងពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ទី ៩០ គាត់បានរងគ្រោះដោយការដើរជាន...

  ស្វែងរកបន្ថែម

  អ្នកស្រី ទូច សុខជា

  គ្រួសារមួយអាចមានសុភមង្គលបានដោយមានសេចក្តីស្រលាញ់។ អ្នកស្រី ទូច សុខជា បានឆ្លងកាត់ភាពឈឺចាប់ក្នុងជីវិតនៅពេលដែលគាត់បាត់បង់សេចក្តីស្រលាញ់ក្នុងគ្រួសារ។ ក្រោយពីឳពុកន...

  ស្វែងរកបន្ថែម