ទំព័រដើម | ហ្វឹស ហ្វាយនែន
 • ខ្មែរ
 • EN
 • កម្ចីទិញផ្ទះ

  ជាប្រភេទកម្ចីរយៈពេលវែង ប្រើប្រាស់ដើម្បីយកទៅទិញផ្ទះថ្មី ឬផ្ទះដែលប្រើហើយ

  កម្ចីកែលម្អផ្ទះ

  ជាប្រភេទកម្ចីរយៈពេលវែង ប្រើប្រាស់ដើម្បីយកទៅកែលម្អ និងជួសជុលផ្ទះ

  កម្ចីសាងសង់ផ្ទះ

  ជាប្រភេទកម្ចីរយៈពេលវែង ប្រើប្រាស់ដើម្បីយកសាងសង់ផ្ទះនៅលើដីដែលមានស្រាប់

  កម្ចីអចលនទ្រព្យធានា

  ជាប្រភេទកម្ចីរយៈពេលវែង ប្រើប្រាស់ដើម្បីកែប្រែគុណភាពជីវិតតាមរយៈការទិញសម្ភារប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ

  កម្ចីបង្កើនទ្រព្យ

  ជាប្រភេទកម្ចីរយៈពេលវែង ដែលប្រើប្រាស់អចលនទ្រព្យបញ្ចាំ ដើម្បីយកធ្វើជា ដើមទុនបង្កើត ឬពង្រីកអាជីវកម្ម ។

  កម្ចីទិញដី

  ជាប្រភេទកម្ចីរយៈពេលវែង ប្រើប្រាស់ដើម្បីយកទៅទិញដីលំនៅដ្ឋាន ដើម្បីទុកសាងសង់ផ្ទះ

  បង្ហាញច្រើនទៀត

  លទ្ធផលផ្នែកសង្គម

   យើងខ្ញុំតាំងចិត្តធ្វើអោយមានការរីកចម្រើនទាំងអាជីវកម្ម និងសង្គម

  ការទទួលស្គាល់កម្រិត​ខ្ពស់បំផុត
  ក្នុងការអនុវត្តន៍គោលការណ៍
  ការពារអតិថិជន

  ៦៤%
  នៃអតិថិជនរបស់យើង
  ជាស្រ្តី

  ៦៣%
  នៃអតិថិជនជាអ្នកមានផ្ទះដំបូង
  ជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួន

  ធនធាន និង គន្លឹះ

  តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានខ្យល់បរិសុទ្ធនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកអ្នក ?

  ការទទួលបានខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធគឺចាំបាច់សម្រាប់សុខភាព និងសុខុមាលភាពទូទៅរបស់លោកអ្នក ប៉ុន្តែវាមិនងាយទទ...

  ធនធាន និង គន្លឹះ

  សំណាញ់សុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នករំលស់ផ្ទះរយៈពេលវែង

  ការទិញផ្ទះបង់រំលស់បាននឹងកំពុងមានភាពពេញនិយមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃ ។ អ្នកមានចំណូលទាបនិងមធ្យមដែល...

  ធនធាន និង គន្លឹះ

  តើ EMI គឺជាអ្វីហើយវាដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច?

  មានវិធីសាស្រ្តជាច្រើនក្នុងការគណនាចំនួនប្រាក់បង់សងកម្ចី ប៉ុន្តែវិធីពេញនិយមគឺការបង់រំលស់ថេរប្រចាំខែ...

  ធនធាន និង គន្លឹះ

  វិធីសាស្ត្រគ្រប់គ្រងកម្ចីលំនៅដ្ឋានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព

  កម្ចីលំនៅដ្ឋានគឺជាបំណុលរយៈវែងដែលធ្វើឲ្យអ្នកទទួលបានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួន។ ប្រសិនបើអ្នកមិនអាចគ្រប់គ្រងថវិ...

  ព័ត៌មានថ្មីបំផុត

  របាយការណ៍ស្តីអំពីការស្ទង់មតិលើការយល់ឃើញរបស់អតិថិជន

  របាយការណ៍បានបង្ហាញថា ការទទួលបានសេវាឥណទានលំនៅដ្ឋានខ្នាតតូច ពិតជាបានផ្តល់ន...

  អានបន្ថែម

  យល់ដឹងអំពីប្រភេទប្លង់កម្មសិទ្ធិលើអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

  ប្លង់លើអចលទ្រព្យ ឬហៅថា ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ ឬប្លង់ដី គឺជាឯកសារផ្លូវច្បាប់ផ្លូ...

  អានបន្ថែម

  ហ្វឺស ហ្វាយនែន ពង្រឹងការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សម្ថភាពបុគ្គលិក

  ហ្វឺស ហ្វាយនែន ពង្រឹងការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពបុគ្គលិក ហ...

  អានបន្ថែម

  ការបញ្ចប់គម្រោងសាងសង់ និងការបំពាក់សម្ភារបណ្ណាល័យទី ៣

  ក្រោមកិច្ចសហប្រត្តិបត្តិការពីក្រសួងអប់រំ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វ...

  អានបន្ថែម

  ស្វាគមន៍ការមកកាន់គេហទំព័រថ្មី

  គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វឺស ហ្វាយនែន មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនអំពីកា...

  អានបន្ថែម

  ផ្ដល់សេវាប្រឹក្សាដោយឥតគិតប្រាក់លើបញ្ហាអចលនទ្រព្យ

  គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វឺស ហ្វាយនែន កំពុងផ្ដល់សេវាប្រឹក្សាដោយឥតគិ...

  អានបន្ថែម

  ការទទួលស្គាល់កម្រិតខ្ពស់បំផុត សម្រាប់គោលការណ៍ការពារអតិថិជន

  អបអរសាទរ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វឺស ហ្វាយនែន ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រស...

  អានបន្ថែម

  ដាក់ដំណើរការការិយាល័យកណ្តាលថ្មី

  ក្រោយពីទទួលបានការអនុម័តពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ...

  អានបន្ថែម

  ទំនាក់ទំនងតាមរយៈ

  មន្ត្រីទំនាក់ទំនងអតិថិជន

  093 6666 35

  ផ្ញើសារមកកាន់ ហ្វឺស ហ្វាយនែន

  រាល់ចម្ងល់ និងការផ្តល់ជាមតិផ្សេងៗ

  ស្វែងរកសាខាជិតលោកអ្នកបំផុត

  មកទទួលយកសេវាផ្តល់ពត៌មាននៅសាខាជិតលោកអ្នកបំផុត