ព័ត៌មាន | ហ្វឹស ហ្វាយនែន
 • ខ្មែរ
 • EN
 • Shape

  ព័ត៌មាន

  របាយការណ៍ស្តីអំពីការស្ទង់មតិលើការយល់ឃើញរបស់អតិថិជន

  November 14, 2023

  របាយការណ៍បានបង្ហាញថា ការទទួលបានសេវាឥណទានលំនៅដ្ឋានខ្នាតតូច ពិតជាបានផ្តល់នូវភាពប្រសើរឡើងទៅដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់អតិថិជនរបស់ ហ្វឺស ហ្វាយនែន ដោយអ...

  ស្វែងរកបន្ថែម

  យល់ដឹងអំពីប្រភេទប្លង់កម្មសិទ្ធិលើអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

  October 5, 2023

  ប្លង់លើអចលទ្រព្យ ឬហៅថា ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិ ឬប្លង់ដី គឺជាឯកសារផ្លូវច្បាប់ផ្លូវការ ដែលបម្រើជាភស្តុតាងនៃភាពជាម្ចាស់ ឬការប្រាស់លើអចលនទ្រព្យជាក់លា...

  ស្វែងរកបន្ថែម

  ហ្វឺស ហ្វាយនែន ពង្រឹងការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សម្ថភាពបុគ្គលិក

  September 19, 2023

  ហ្វឺស ហ្វាយនែន ពង្រឹងការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សមត្ថភាពបុគ្គលិក ហ្វឺស ហ្វាយនែន ភីអិលស៊ី ជាគ្រឹះស្ថានឯកទេសផ្តល់សេវាកម្ចីលំនៅដ្ឋានដែ...

  ស្វែងរកបន្ថែម

  ការបញ្ចប់គម្រោងសាងសង់ និងការបំពាក់សម្ភារបណ្ណាល័យទី ៣

  July 20, 2023

  ក្រោមកិច្ចសហប្រត្តិបត្តិការពីក្រសួងអប់រំ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វឺស ហ្វាយនែន បានបញ្ចប់គម្រោងសាងសង់បណ្ណាល័យមួយខ្នងដែលមានទីតាំងក្នុង...

  ស្វែងរកបន្ថែម

  ស្វាគមន៍ការមកកាន់គេហទំព័រថ្មី

  June 16, 2023

  គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វឺស ហ្វាយនែន មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនអំពីការដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការ គេហទំព័រដែលបានរចនាថ្មី ។ យើងខ្ញុំលើកទឹ...

  ស្វែងរកបន្ថែម

  ផ្ដល់សេវាប្រឹក្សាដោយឥតគិតប្រាក់លើបញ្ហាអចលនទ្រព្យ

  May 5, 2023

  គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វឺស ហ្វាយនែន កំពុងផ្ដល់សេវាប្រឹក្សាដោយឥតគិតប្រាក់ លើបញ្ហាអចលនទ្រព្យ ទៅដល់អតិថិជន និងសាធារណៈជន បន្ទាប់ពីបុគ្...

  ស្វែងរកបន្ថែម

  ការទទួលស្គាល់កម្រិតខ្ពស់បំផុត សម្រាប់គោលការណ៍ការពារអតិថិជន

  April 17, 2023

  អបអរសាទរ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វឺស ហ្វាយនែន ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រស្តីពីការអនុវត្តន៍គោលការណ៍ការពារអតិថិជន គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថ...

  ស្វែងរកបន្ថែម

  ដាក់ដំណើរការការិយាល័យកណ្តាលថ្មី

  April 17, 2023

  ក្រោយពីទទួលបានការអនុម័តពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វឺស ហ្វាយនែន បានធ្វើការបើកដំណើរការការិយាល័យកណ្តាលថ្មីរបស់ខ្លួន...

  ស្វែងរកបន្ថែម