សារប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ | ហ្វឹស ហ្វាយនែន
 • ខ្មែរ
 • EN
 • Shape

  យើងខ្ញុំបានបញ្ចប់កំណែរទម្រង់
  ប្រកបដោយជោគជ័យ

  បង្ហាញឡើងតាមរយៈលទ្ធផលប្រកបដោយឧត្តមភាព ព្រមជាមួយ
  កំណើនទំនុកចិត្តពីដៃគូវិនិយោគ និយ័តករ និងភាគីពាក់ពន្ធ័

  សារប្រធាននាយកប្រតិបត្តិ

  យើងបានបញ្ចប់កំណែទម្រង់ប្រកបដោយ​ជោគជ័យដែលបង្ហាញឡើងតាមរយៈលទ្ធផល​ប្រកបដោយឧត្តមភាព ព្រមជាមួយការបង្កើន​នូវទំនុកចិត្តពីម្ចាស់បំណុល និយ័តករ និង​ភាគី​​​ដែលពាក់ពន្ធ័ដ៏ទៃផ្សេងទៀត ។ ជាងនេះ​ទៅ​ទៀត យើងបានពង្រីកវិសាលភាពនៃការផ្តល់សេវាប្រាក់កម្ចីសំរាប់លំនៅដ្ឋានខ្នាតតូច​ទៅ​កាន់​គ្រួសារដែលមានចំណូលទាប និង​មធ្យមនៅ​ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកាន់តែច្រើន។

  ចាប់តាំងពីពេល ​ដែល​ខ្ញុំបាទ​បានមកកាន់តំណែង ជាប្រធាន​នាយកប្រតិបត្តិ នៅ​ក្នុង​ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ ២០២២ មក ខ្ញុំបាន​​រៀប​ចំ​​​​នូវ​​​ផែនការ និងយុទ្ធសាស្ត្រ​ដើម្បីឱ្យ​សកម្មភាព​អាជីវកម្ម របស់​​​គ្រឹះស្ថាន​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វឺស ហ្វាយនែន មានភាព​​ប្រសើរ​​​ឡើង​​ឆ្ពោះ​ទៅមុខប្រកបដោយ​ស្ថេរភាព ។ តាម​រយៈ​​ការ​អនុវត្តន៍​នូវ​​ផែនការ និងយុទ្ធសាស្ត្រ ព្រម​​​ជាមួយ​​ដំណើរ​​ឆ្ពោះ​​ទៅ​​​រក​ការ​សម្រេច​​​​បាន​​នូវផែនការទាំងនោះ នឹង​ធ្វើ​ឱ្យ ហ្វឺស ហ្វាយនែន ក្លាយ​​​ជា​​ស្ថាប័នលេចធ្លោរមួយ​នៅក្នុង​វិស័យហិរញ្ញវត្ថុ ។ ដោយ​​រាប់​ចាប់​ពីថ្ងៃទីមួយមក យើង​ខ្ញុំ​បាន​ចាប់ផ្តើមកែប្រែ ហ្វឺស ហ្វាយ​នែន ឱ្យក្លាយទៅជាស្ថាប័ន​មួយ ដែលមានអភិបាល​កិច្ច​​សាជីវកម្ម​​ល្អ មានវប្បធម៌ក្នុងការ​អនុវត្តន៍​ការងារល្អ និង​ភាព​ម៉ឹងម៉ាត់​​លើវិន័យ​ឥណទាន មានភាព​ហ្មត់ចត់​លើ​ការ​គ្រប់​គ្រង​ផ្ទៃក្នុង និងការគ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ ជា​ស្ថាប័ន​ដែល​មាន​គុណភាព​ឥណទានល្អ ហានិភ័យ​ទាប ផលិតភាព​ខ្ពស់ ប្រសិទ្ធិភាព និង​ស្ថេរភាព​​ហិរញ្ញវត្ថុខ្ពស់ ។

  អ្វីដែលសំខាន់ ហ្វឺស ហ្វាយនែន នឹងធ្វើការពង្រីកខ្លួន ព្រម​ទាំង​បង្កើនប្រសិទ្ធិភាព ក្នុងការតាំងនូវជំហរដ៏រឹងមាំមួយ ដើម្បីឆ្លងកាត់នូវដំណាក់កាលដែលលំបាកនេះ ។ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណែទម្រង់ បញ្ហាប្រឈម និងដើម្បីពង្រឹងសមិទ្ធិផលហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានកាន់តែរឹងមាំនាឆ្នាំខាងមុខ តម្រូវឱ្យយើងខ្ញុំអនុវត្តនូវយុទ្ធសាស្ត្រដូចតទៅនេះ (១). រក្សានូវទស្សនៈវិស័យ និងបេសកកម្មបច្ចុប្បន្ន ក្នុងការបន្តផ្តល់ និងពង្រីកនូវសេវាកម្ចីលំនៅដ្ឋានខ្នាតតូច ទៅកាន់ក្រុមគ្រួសារដែល​មានចំណូលទាប និងមធ្យមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា (២). បង្កើន​ដើម​ទុនចុះបញ្ជីទៅដល់ ១៥ លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុង​គោល​​បំណងបង្កើននូវទំនុកចិត្តពីសាធារណជន និងដៃគូនានា (៣). ខ្ចី​​អនុបំណុលដើម្បីបង្កើនអនុបាតសាធនភាព ហើយ​ប្រើប្រាស់​សម្រាប់​ផ្តល់ឥណទាន និងស្វែងរកទុនបន្ថែមពីម្ចាស់បំណុលថ្មី និង​មាន​ស្រាប់​ (៤). បង្កើនគុណភាពផលបត្រឥណទាន តាមរយៈការ​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរឡើងនូវគោលនយោបាយ នីតិវិធី និងដំណើរការ (៥). ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវគោលនយោបាយធនធានមនុស្សដើម្បីរក្សា និងទាក់ទាញបុគ្គលិកដែលល្អ និងមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ (៦). ធ្វើអោយប្រសើរឡើង/អភិវឌ្ឍគោលនយោបាយ និង​នីតិវិធី​មួយ​​ចំនួន ដូចជា អភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម ការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និង​គ្រប់​គ្រង​ហានិភ័យ ពង្រឹងលើការត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង និងបង្កើនការយល់​ដឹង​លើការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ (៧). បង្កើនប្រសិទ្ធិភាពការងារតាម​រយៈការបន្ថយចំណាយធៀបនឹងចំណូល ដោយធ្វើការបង្កើន​ផលិតភាព​ការងាររបស់មន្ត្រីឥណទាន និងបង្កើនផលិតភាពការងារ​សាខា​ទាំងអស់ (៨). ពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម័្ពន្ធព័ត៌មាន​វិទ្យា និង​ប្រព័ន្ធ​​ស្នូលធនាគារ (៩). បន្តធ្វើអោយប្រសើរឡើង និង​​ពង្រឹង​បន្ថែម​​ទៅលើកិច្ចការពារអតិថិជន ដើម្បី​ទទួល​បាន​វិញ្ញាបនបត្រ​ការពារ​អតិថិជន និង​ចូលរួមគាំទ្រ​ដល់សកម្មភាព​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ផ្នែក​សង្គម​នានា​ផងដែរ ។

  លទ្ធផលនៅក្នុងឆ្នាំ ២០២២ បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីប្រសិទ្ធិភាព​របស់យុទ្ធសាស្ត្រទាំងនោះ ក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងកំណែទម្រង់ និង​​បញ្ហាប្រឈមនានា ។ វាបានបង្ហាញឱ្យឃើញថា ហ្វឺស ហ្វាយ​នែន នឹង​បន្តនាំយកនូវភាពខ្លាំង និង​សមត្ថភាព​ដែល​លេច​​​​​​ធ្លោ ទៅ​កាន់ឆ្នាំខាងមុខៗទៀត ។ យើងខ្ញុំ​កំពុង​ នឹង​បន្ត​​​​ប្រែ​ក្លាយ ហ្វឺស ហ្វាយនែន ទៅជាស្ថាប័នដែលមានកម្ចីមិន​ដំណើរ​​ការ​ទាប ផលិតភាពបុគ្គលិកខ្ពស់ មានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង​ចំណាយ មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន គ្រប់​គ្រង​​ដើម​ទុន និងហានិភ័យប្រកប​ដោយភាពវៃឆ្លាត និង​ជា​កន្លែង​ដែល​​​​បុគ្គ​លិក​គ្រប់គ្នាចង់ធ្វើការជាមួយ ។ យើងខ្ញុំ នឹងបន្តបង្កើត​វប្បធម៌​​​ដែល​​មានភាពរឹងមាំ សុច្ចរិតភាព និងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវ​វិជ្ជាជីវៈ​​​​​នៅ​គ្រប់​សកម្មភាពអាជីវកម្ម​របស់យើង ។ យើងខ្ញុំមាន​មោទន​ភាព​​ចំពោះ​សមិទ្ធិផលរបស់យើង ។ តាមរយៈប្រវត្តិការងារ​ជោគជ័យ​របស់​​​យើង រួមជាមួយលក្ខណៈពិសេសខុសប្លែក​ពី​គូប្រកួត​ប្រជែង នឹង​ធ្វើអោយយើងខ្ញុំបង្កើត​បាន​នូវ​គុណ​តម្លៃ​រយៈពេល​​​​វែង​ជូន​​​​ដល់ ម្ចាស់​បំណុល និង​ភាគី​ដែល​ពាក់ព័ន្ធនានា។

  ហ្វឺស ហ្វាយនែន ចាប់ផ្តើមរីកលូតលាស់ ព្រមជាមួយសមិទ្ធិផល​ហិរញ្ញវត្ថុមានភាពប្រសើរឡើង ក្នុងឆ្នាំ ២០២២ ។

  ការអនុវត្តន៍យុទ្ធសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈច្បាស់ លាស់ និង​មិនលំអៀង
  យុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងខ្ញុំ គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានលក្ខណៈ​ច្បាស់លាស់ និងមិនលំអៀង ។ យើងខ្ញុំប្តេជ្ញាផ្តល់នូវការរីកចំរើន​មួយ​​ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ និងមានគុណតម្លៃរយៈពេលវែង​សម្រាប់ម្ចាស់បំណុល និងភាគទុនិកទាំងអស់។ យុទ្ធសាស្ត្រនេះ​ក៏​​នឹង​ចូលរួមបង្កើនគុណភាព ទ្រព្យសកម្មឲ្យមានកម្រិតខ្ពស់ និង​​​ប្រាក់​​​ចំណេញដែលពោរពេញដោយនិរន្តភាពផងដែរ ។ យើងខ្ញុំ​នឹង​បន្តចាប់​​យកឱកាស ដែលស្របទៅនឹងការយល់​ឃើញ​របស់​យើង​​ខ្ញុំ​​​ទាក់ទង​និន្នាការទីផ្សារ ក៏ដូចជាពង្រឹងភាព​ខ្លាំង​របស់​​យើង​ខ្ញុំ រួម​ជាមួយ​​​​​ការផ្តល់នូវគុណតម្លៃដ៏រឹងមាំ ទៅ​កាន់​ភាគី​ដែល​​ពាក់ព័ន្ធ ។

  ធានា​ឱ្យ​បាននូវនិរន្តភាពប្រត្តិបត្តិការ និង​ដំណើរ​ឆ្ពោះ​ទៅ​​មុខ​ជានិច្ច
  កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងខ្ញុំ គឺធ្វើឱ្យប្រតិបត្តិការមាននិរន្តភាព និងមានភាពប្រសើរឡើង បង្កើតនូវភាពជឿជាក់ ទំនុកចិត្ត មាន​ក្រមសីលធម៌ និងវប្បធម៌រឹងមាំ ធ្វើដូច្នេះទើបអាចធ្វើឱ្យយើងខ្ញុំមាន ការប្រុងប្រយ័ត្ន និងមានដំណើរប្រកបដោយនិរន្តភាពឆ្ពោះទៅរក​ផែនការ និងយុទ្ធសាស្ត្រដែលធ្វើឱ្យអាជីវកម្មមានភាពប្រសើរឡើង ។

  ការដឹកនាំប្រកបទំនុកចិត្ត
  យើង​បានមើលឃើញពីឱកាស បើទោះបីមានបញ្ហាប្រឈមជាច្រើន​បាន​​​​ធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ ទៅដល់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មរបស់យើង​ខ្ញុំ​មាន​ដូចជា​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ចមានភាពយឺតយ៉ាវ ការ​កើន​​ឡើង​នូវអត្រាការ​​ប្រាក់ និងអតិផរណាឡើងខ្ពស់ ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​​​លើ​បទបញ្ញត្តិ បម្រែបម្រួលទីផ្សារ និងការកើនឡើងនៃការ​ប្រកួត​​​ប្រជែង​​​​​​​ជាដើម ។ យើងខ្ញុំបាននឹងប្តេជ្ញាចិត្តអនុវត្តនូវ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ដែល​​​​​​​សម​ស្រប ពង្រឹង​វប្បធម៌ និង​បង្កើន​សមត្ថភាព​បុគ្គលិក ដើម្បី​ឆ្ពោះ​​​​​ទៅ​កាន់​ភាពរីកចម្រើន និងឆ្លៀត​ចាប់​យកឱកាស​ក្នុង​បរិបទ​​ទីផ្សារ​​​មាន​ការ​ផ្លាស់ប្តូរនេះ។ ក្នុង​មួយ​រយៈពេល​កន្លង​មក​នេះ បាន​បង្ហាញ​​​​ឱ្យ​ឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រ​របស់​យើងខ្ញុំ បាន​​បំពេញ​មុខងារ​​​​យ៉ាង​ល្អ ។ យើងខ្ញុំកាន់តែមានទំនុក​ចិត្ត​​ច្រើន​ជាង​មុន ដែល​បាន​ជ្រើសរើសនូវយុទ្ធសាស្ត្រសមស្រប និង​​ធនធាន​មនុស្ស​ត្រឹម​ត្រូវ ដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រឈម​នៅ​​ខាង​មុខ ។ យើងខ្ញុំ​នៅ​​តែ​បន្ត​ទទួលខុសត្រូវ លើការ​រីកចម្រើន​ប្រកប​​​ដោយ​និរន្តភាព និង​​ខិត​ខំប្រឹង​ប្រែង​​ក្នុង​ការ​នាំ​យក​អតិថិជន និង​ភាគ​ទុនិកដើម្បី រួម​ដំណើរ​ជាមួយ​យើងខ្ញុំ ឆ្លង​កាត់​ពេល​​វេលា​លំបាក​មួយនេះ ឆ្ពោះ​ទៅ​​​រក​អនាគត​​មួយ​ដែល​គាប់​ប្រសើរ​​​​ជាមួយគ្នា ។

  តាម​រយៈ​ការ​​​​អនុវត្តន៍យុទ្ធសាស្ត្រអោយបានត្រឹមត្រូវ និង​បង្កើត​ឱ្យ​មាន​​​​​​​វឌ្ឍន​​ភាព​​សមស្រប ដោយ​ផ្តោត​ទៅ​លើ​កិច្ចការ​​ជា​អាទិភាពនោះ ហ្វឺស ហ្វាយនែន នឹងមានគោល​ជំហរប្រសើរ​មួយ​ក្នុងការសម្រេច​​សមិទ្ធិផលគោលដៅរយៈពេល​មធ្យម ដែល​នឹង​បង្កើត​នូវ​​គុណតម្លៃ​រយៈពេលវែងជូនទៅដល់ភាគី​​​ដែល​​ពាក់ព័ន្ធ ។ យើង​ខ្ញុំ​ នៅតែបន្ត​រក្សាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការ​សម្រេច​បាន​នូវ​​​ឧត្តមភាព តាមរយៈ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត និង​តម្លាភាព​​នៅគ្រប់​កិច្ចការ​​របស់យើង ។

  ជួស​មុខឱ្យគណៈគ្រប់គ្រងរបស់ ហ្វឺស ហ្វាយនែន ខ្ញុំបាទសូមថ្លែង​ អំណរគុណដល់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ និងបុគ្គលិកទាំងអស់​ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង និងការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការបំពេញការ-ងារ អរគុណដល់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល សម្រាប់ការគាំទ្រ និងដំបូន្មាន អរគុណចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និយ័តករ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ដែល​​តែងតែគាំទ្រ និងបន្តគាំទ្រដល់ប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វឺស ហ្វាយនែន ។