ការងារ | ហ្វឹស ហ្វាយនែន
 • ខ្មែរ
 • EN
 • Shape

  អភិវឌ្ឍអាជីពការងាររបស់អ្នក
  ជាមួយយើងខ្ញុំ

  មន្ត្រីឥណទាន/ឥណទានជាន់ខ្ពស់

  សាខាដង្កោរ, សាខាអង្គស្នួល, សាខាកំពង់ស្ពឺ, សាខាគងពិសី, សាខាបាទី, សាខាសំរោង, សាខាកំពង់ចាម, សាខាបាត់ដំបង, សាខាបន្ទាយមានជ័យ(ប៉ោយប៉ែត), សាខាសៀមរាប
  |
  Number of Position: ច្រើនរូប

  Deadline: 2023-06-30

  មន្ត្រីគ្រប់គ្រងសមិទ្ធិផលសង្គម និងបរិស្ថាន

  Phnom Penh
  |
  Number of Position: 1

  Deadline: 2023-06-30

  ចែករំលែកទៅកាន់: